Články

 

29.11.2008 - Iva Veselá

1. díl - Ptáte se na biopotraviny

1889N2V.jpg

Jaké jsou rozdíly mezi biopotravinami a běžně nabízenými potravinami (tzv.konvenčními potravinami)?

Základní rozdíly jsou:

původ, resp. způsob produkce a zpracování

Biopotraviny musí splňovat stejné hygienické normy stanovené pro potraviny obecně. Navíc však mají určitou přidanou hodnotu, která spočívá v tom, že jejich producenti hospodaří způsobem šetrným a příznivým k životnímu prostředí, ke zvířatům a k půdě.


značení

České biopotraviny jsou na obale označeny jednotným logem BIO - pruhovanou zelenou zebrou, tzv. biozebrou


místo prodeje

Biopotraviny najdeme zejména ve specializovaných prodejnách, v obchodech se zdravou výživou, v malé míře v některých obchodních řetězcích a jen okrajově v běžných samoobsluhách. Lze je nakupovat i ze dvora, tj. přímo z ekofarmy.


chuť (viz níže)

vliv na životní prostředí

Abyste si uvědomili, co vlastně jíte, tak každý rok je na světě vyrobeno a aplikováno na zemědělské rostliny 2,5 milionů tun pesticidů. Od roku 1993 spotřeba jedovatých pesticidů v ČR vzrostla o 40 %! Právě toto konvenční zemědělství přispívá ke znečištění ekosystému, k půdní erozi, k zániku některých rostlinných a živočišných druhů. Zbytky hnojiv a postřiků zůstávají dlouhodobě v půdě a hromadí se v potravinách. Britská ornitologická společnost zjistila, že na ekofarmách se vyskytuje o 40% více ptáků, 2x více motýlů a 5x více planých polních rostlin. (The Biodiversity Benefits of Organic Farming, Soil Association 2000)

vliv na zdraví (viz 3. díl)

cena (viz 3. díl)

Mají biopotraviny jinou chuť než běžné potraviny?

Většinou ano. Pokusy bylo prokázáno, že například maso a brambory mají lepší chuť. I bez pokusů lze to samé říci o dalších skupinách biopotravin, zejména ovoci či mléku. Důvodem je vyšší obsah sušiny a menší obsah vody a dusíku. Z krmných a polních pokusů rovněž vyplývá, že potkani i divoká zvěř jasně preferují ekologické produkty. Stejně tak i slepice a králíci na Institutu biologického zemědělství Ludwiga Botzmana v Rakousku potvrdili, že jsou schopni vybrat si mezi bio a nebio a že ve většině případů preferují ekologickou variantu.

Objevila se už někdy v ČR falešná značka BIO?

Falešné nebo neoprávněné použití značky BIO se v ČR již objevilo a může se znovu objevit. Zákon porušili a spotřebitele klamali např. někteří výrobci jogurtů, piva, čaje, nápojů, producenti vajec a dalších potravin. Aktuální seznam přestupků a porušitelů zákona lze najít na webových stránkách kontrolní organizace KEZ, o.p.s - www.kez.cz. Neoprávnění uživatelé značky BIO, musí přestat tuto značku používat a zaplatí pokutu za porušení zákona.

Mohou BIO značku dostat produkty z pole, které leží v blízkosti např. dálnice, jaderné elektrárny, skládky nebo spalovny odpadů?

Prakticky to není možné:

- v případě rizika kontaminace jsou odebrány vzorky a analyzovány v laboratořích

- je-li prokázána kontaminace, nemůže být produkt označována BIO

- ekofarmáři hospodaří a produkují biopotraviny z oblastí se stupněm ochrany přírody

- je to např.: rezervace, přírodní park, chráněná krajinná oblast apod. (místa nezasažená průmyslovou zónou)

- ekozemědělci mají kladný vztah k přírodě a aktivně se podílejí na její ochraně

- jako prevence proti kontaminaci musí být vysazovány živé ploty, zakládány travnaté pásy, vysazovány větrolamy, využívány jsou i polní cesty, silnice a liniová zeleň.


Co znamená značka Fair Trade?

Na některých biopotravinách, například na čokoládě, kakau nebo kávě, může spotřebitel najít značku "Fair Trade", která v překladu znamená spravedlivý obchod. Fair Trade je celosvětové

hnutí, které se do mezinárodního obchodu snaží vrátit základní etická pravidla. Má své přesné standardy a označení. Odstraňuje dětskou práci, dává možnost spravedlivého výdělku, zlepšuje přístup k základnímu vzdělávání, šetří přírodní zdroje. Více informací naleznete na www.fairtrade.cz. Projekt Fair Trade vznikl jako boj proti vykořisťování lidí a přírody v 21. století.

Image: Simon Howden / FreeDigitalPhotos.net


Hodnocení článku

Článek nebyl ještě ohodnocen.


Čtěte také:

BIO kozí nápoj a kozí mléko 100% 
Česká biopotravina roku 2010 
HN: Potravinářská inspekce našla ve čtvrtině vzorků biopotravin zakázané pesticidy 
Může být zelenina ještě zdravější? 
NoVínka 


Diskuze

Jméno: *
Email: *
WWW:
Nadpis:
Text: *
SPAM: * Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)


Položky označené * je nutno vyplnit.


AKCE

      FOOD LIFE

 Výživová poradna

2375Yjk.jpg

 

       ZDARMA!


+ přidat akcivíce akcí


Doporučujeme


  BIOMANA

2632ZTU.jpg

Zdravý obchod  (e-shop >)

 

SALVIAPARADISE

Salvia Paradise Shop - etnobotanika - byliny, kapsle, masti, extrakty, semena a živé rostliny.

Byliny, semena a rostliny