Články

 

18.05.2010 - Iva Veselá

Stanovisko ministerstva zemědělství k obsahu pesticidů v biopotravinách

1883OWM.jpg

 

Dne 6.5. v Hospodářských novinách a 7.5. na TV Prima a následně na několika internetových portálech, které informaci převzaly, byla veřejnost informována o výsledcích „ Zprávy o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2009“ Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

 

S ohledem na charakter informace bychom rádi upozornili na skutečnosti, které považujeme ze strany zveřejněných textů za zcela zavádějící. Přestože u některých výrobců prokazatelně došlo k porušení NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008, považujeme za velmi důležité zdůraznit, ze nalezená množství pesticidů se pohybovala ve většině případů na hranici detekovatelnosti a sedm vzorků z deseti obsahovalo detekovanou látku v řádu pouhých tisícin miligramu na kilogram produktu. Maximální limity reziduí pro konvenční potraviny, stanovené na základě Nařízení ES 396/2005 pro běžné potraviny, jsou přitom v řádech desetin až jednotek miligramů na kilogram (viz přiložená tabulka). To znamená, že nalezená množství v biopotravinách nemohou být v uváděných vzorcích považována v žádném případě za zdraví škodlivé. Formulace, kterou ve svých textech použila media, považujeme proto za velmi zkreslující a zavádějící.

 

Biopotraviny, které obsahují řadově tisíciny z maximálních množství reziduí, která jsou povolena pro běžné potraviny, v žádném případě nepředstavují zdravotní riziko pro konzumenta!

 

 

V případě dotazů ohledně výživy a stravování kontaktujte výživového poradce!

 

Dodržování stanovených postupů při výrobě biopotravin je přísně sledováno. S ohledem na vzrůstající počet ekologicky hospodařících subjektů je naší logickou snahou zvyšovat adekvátně i počet analýz zaměřených na sledování pesticidů v produktech ekologického zemědělství. Vedle státních kontrolních orgánů (SZPI, ÚKZÚZ, SVS), mohou v rámci svých kontrol odebírat vzorky produkce také tři kontrolní subjekty, které zodpovídají za certifikační a kontrolní činnost v oblasti ekologického zemědělství. Od roku 2010 navíc probíhají takzvané úřední kontroly ekologického zemědělství na 5 % ekofarem ročně. Tyto kontroly provádí ÚKZÚZ. V případech, kdy je na místě kontroly podezření pro možné použití látek zakázaných v ekologickém zemědělství, je proveden odběr vzorků k analýze.

 

1884ZjI.jpg BIO mrkev je mezi zákazníky velmi oblíbená! Je sladší než konvenční a nemá typický "bramborový ocas".

 

Pozitivní vzorky byly převážně zahraničního původu. U výrobků, pocházejících z České republiky je důvod jejich kontaminace prošetřován. V případě látky piperonyl butoxid se navíc nejedná o pesticid. Je-li zjištěno porušení právních předpisů o ekologickém zemědělství, hrozí výrobci stažení výrobku z prodeje a ztráta práva užívat označení odkazujícího na ekologický způsob produkce. Pokud bude použití nepovolených prostředků prokázáno ekologic ké mu zemědělci, který surovinu vyrobil, hrozí mu odebrání certifikace a zahájení správního řízení.

 

 

Ekologické zemědělství je nadstandardně kontrolovaným systémem, s možností dohledatelnosti původu až ke konkrétnímu zemědělci. Systém ekologického zemědělství je šetrným hospodařením, které minimalizuje vstupy s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví zvířat.

 

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2009 je ke stažení na stránkách SZPI zde. Reakci SZPI na informace v médiích naleznete zde.

 

Pozn.

* Dle nařízení ES 396/2005 platí pro produkty nebo pesticidy výslovně neuvedené v jeho přílohách maximální limit 0,01 mg /kg

* Zpráva SZPI, která byla prezentována v HN, uvádí nálezy stopových množství piperonyl butoxidu. Tato látka nepatří mezi pesticidy, používá jako synergistická přísada do biocidních prostředků na bázi přírodních pyretrinů. Vlastní přírodní pyretriny (bez uvedené přísady) jsou NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 povoleny k ochraně rostlin v ekologickém zemědělství. Ke kontaminaci bioplodin piperonyl butoxidem mohlo dojit zřejmě v důsledku ošetření skladu biocidním (insekticidním) přípravkem.

Image: m_bartosch / FreeDigitalPhotos.net


Hodnocení článku

Hodnotil 1 čtenář průměrem 5 bodů z pěti


Čtěte také:

5. díl - Ptáte se na biopotraviny 
BIO dýně Hokkaido 
BIO zakysaná smetana a tvrdý tvaroh 
Miso pasta 
Špičkový prášek na evropské úrovni 


Diskuze

Jméno: *
Email: *
WWW:
Nadpis:
Text: *
SPAM: * Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)


Položky označené * je nutno vyplnit.


AKCE

      FOOD LIFE

 Výživová poradna

2375Yjk.jpg

 

       ZDARMA!


+ přidat akcivíce akcí


Doporučujeme


  BIOMANA

2632ZTU.jpg

Zdravý obchod  (e-shop >)

 

SALVIAPARADISE

Salvia Paradise Shop - etnobotanika - byliny, kapsle, masti, extrakty, semena a živé rostliny.

Byliny, semena a rostliny