Články

 

08.01.2013 - Iva Veselá

Praktické rady o vodě1. PRAKTICKÉ RADY - ODPOUŠTĚJTE VODU Z KOHOUTKU!

Stejně tak, jako veškerému jinému zařízení, musí být údržbě vodovodní přípojky věnována potřebná péče. Na tomto letáku najdete několik rad, které by Vám měly ve Vašem každodenním životě pomoci.

 

Proč provádět ranní "odkalení" vodovodní přípojky?

V noci je voda ve vodovodní přípojce a vnitřních rozvodech v klidu. Zůstává tedy dlouho v kontaktu s materiálem, z něhož je toto vedení vyrobeno: ocel, měď, olovo, atd. V odstavci č. 5 jsme uvedli, že pokud je voda měkká, může napadnout kovové části potrubí a narušit je. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste ráno před požitím pitné vody provedli "odkalení" Vašeho vnitřního rozvodu tak, že po dobu 20 - 30 sekund necháte vodu téci. Množství takto vypuštěné vody odpovídá jednomu spláchnutí WC. Voda z kohoutku bude dostatečně čerstvá a bude tak mít lepší kvalitu. Pokud jste celý den mimo domov, je třeba po Vašem návratu provést stejnou operaci.


Co udělat v případě delšího pobytu mimo domov?

Pro Vaše pohodlí následuje několik rad:

Mimo zimní období: nezapomeňte uzavřít Vaši přípojku u vodoměru (uzávěr před nebo za vodoměrem), neboť riziko úniku vody je všudypřítomné (díky přetlaku v síti, atd…)

 

V zimním období: pokud není Váš dům dostatečně tepelně izolován, nezapomeňte vypustit vodu z Vašeho vnitřního rozvodu. Pokud totiž voda v potrubí zamrzne, zvětší svůj objem a může způsobit roztržení potrubí. Toto opatření platí rovněž pro Vaše sanitární zařízení na vodu.

 

Než opustíte svůj dům nezapomeňte:

  • vypustit kotel na teplou vodU
  • vypustit splachovací nádrž WC
  • do odpadů WC nasypte větší množství soli (pokud by voda ve WC zmrzla, mohla by mísa prasknout)

Jak chránit Váš vodoměr a jak ho zpřístupnit?

Dle zákona 274/01 Sb. je povinností majitele objektu zabezpečit vodoměr proti poškození např. mechanicky mrazem apod. V případě, že je Váš vodoměr umístěn v prostorách, kde hrozí poškození mrazem, obložte zateplovacím izolačním materiálem. V době odečtů dbejte na uvolnění přístupu k vodoměru a zajistěte, aby tento přístup byl co nejbezpečnější. Buďte rovněž pozorní k chování Vašeho psa vůči odečítači vodoměrů. Rovněž sledujte pravidelně Vaši spotřebu vody, neboť únik vody je vždy možný. V odstavci č. 3 najdete pokyny, které Vám pomohou zjistit, zda u Vás dochází k úniku vody.

 

Abyste byli zcela spokojeni s užíváním vody z veřejné vodovodní sítě, stačí dbát na opatření, díky kterým se vyhnete nepříjemným "překvapením".

 

 

V případě dotazů ohledně výživy a stravování kontaktujte výživového poradce!


 

2. PROČ JE NĚKDY VODA Z KOHOUTKU BÍLÁ?

Když otočíte vodovodním kohoutkem, někdy se stane, že voda, která z něho teče, má bílou barvu. Může Vás to znepokojit.

Na tomto jevu není nic znepokojujícího. Příčinou zabarvení vody doběla je vzduch, rozpuštěný nebo rozptýlený ve vodě v podobě mikroskopických bublinek, který se za atmosférického tlaku v otevřené sklenici začne z vody uvolňovat.

 

Zabarvení vody doběla může mít tyto důvody:

Nejčastější příčina souvisí s tím, že některé vodovodní kohoutky jsou vybaveny tzv. perlátory. Potom dochází k tomu, že voda tekoucí z kohoutku je promíchána se vzduchem, a to v proporcích, které závisí na stavu perlátoru (je-li pravidelně čistěn) a na průtoku odebírané vody.

 

Voda, kterou si natočíte, má tedy bělavé zabarvení. Stačí ji nechat v otevřené karafě několik minut odstát a bude opět průzračná. Dále dbejte na pravidelné čištění perlátoru. Pokud je totiž zanesený filtr, je efekt bílé vody výraznější.

 

Je možné, že se Vám občas stane, že se objeví bílé zabarvení vody poté, co byla na síti provedena oprava a síť je znovu uvedena do provozu (je možné, že se do potrubí dostal vzduch). Tento jev trvá pouze několik hodin. Pokud by přetrvával déle, nebo by se objevoval pravidelně, prosíme Vás, abyste nás informovali.

Závěrem: Bíle zabarvená voda je většinou jev, který by Vás neměl znepokojovat. Věnujte mu pozornost pouze ve výše uvedených případech.

 

3. MŮŽE SE VODOMĚR TOČIT SÁM?

I tuto otázku si možná někdy kladete. Přestože jsou utažené kohoutky, stále na číselníku Vašeho vodoměru defilují čísla.

 

Vysvětlení je zde:

Aby se vodoměr mohl točit, potřebuje energii, kterou mu dodává voda, která jím protéká, za podmínky, že voda z vodoměru také odtéká. Váš vodoměr se bude točit rychleji či pomaleji, dle množství vody, která jím protéká. Pokud nespotřebováváte vodu, nebude se točit …. pokud ovšem není na Vašem vnitřním rozvodu (za vodoměrem) porucha a voda neuniká.

 


Jak zjistit, že se ve Vašem domě vyskytla porucha?

Většina úniků vody je viditelných. Nejlepším prostředkem k ověření těsnosti Vašich vnitřních rozvodů (soukromé části zařízení) je odečíst stav vodoměru večer před spaním a ráno ihned po probuzení (aniž byste spotřebovali kapku vody) provést druhý odečet. Pokud se stav vodoměru změní, na Vašem zařízení skutečně dochází k úniku vody. Doporučujeme raději zavolat instalatéra. Proč?

 

Věděli jste tohle?

Kapající kohoutek způsobí nárůst Vaší roční spotřeby minimálně o 20 m3 (tedy o 20 tis. litrů)! Protékající nádrž na vodu u WC představuje nárůst Vaší spotřeby vody minimálně o 250 m3 (250 tisíc litrů) za rok!

 

Citlivost bytových vodoměrů není menší než 20 az 30 litrů vody za hodinu, nedokáží tedy reagovat na menší úniky vody. Domovní vodoměr (fakturační měřidlo pro celý dům) však při výskytu více skrytých úniků již reagovat dokáže. Toto spolu s povolenou odchylkou přesnosti vodoměru může způsobit rozdíl mezi součtem měření bytových vodoměrů a vodoměru domovního.

 

Závěrem: Nezanedbávejte poruchy na Vašich vnitřních rozvodech, i když jsou malé. Vyhledávejte je a ušetříte. Všechny vodoměry mají povolenou odchylku měření a není možné zajistit absolutní shodu měření bytových a domovního vodoměru.

 

4. PROČ JE VE VODĚ CHLOR?

Někdy se stane, že je voda z kohoutku cítit "savem" a Vás zajímá proč. Tady je vysvětlení.

 

Přítomnost tzv. "zbytkového chloru" v pitné vodě zamezuje rozšíření zárodků bakterií a organismů ve vodovodním potrubí. Tyto zárodky (bakterie či mikroorganismy) většinou nacházejí ve vodě v rozvodné síti stopy uhlíkatých a dusíkatých látek, kterými se živí a které v případě, že voda neobsahuje chlor, tak umožní jejich rychlé rozšíření.

Jak se dostávají bakteriologické zárodky do vodovodních sítí?

 

Tyto zárodky se vyskytují ve vzduchu, v půdě kalech a mohou se dostat do vodovodního potrubí přípojkami a spoji, pokud dojde k výraznému snížení tlaku vody v síti (v případě velké havárie). Inkrusty a biofilm na vnitřní stěně potrubí mohou sloužit mikroorgamismům jako vhodný úkryt, přičemž bránit jejich šíření může pouze desinfekční prostředí.

Příchuť chloru

 

Chlor se ve vodě slučuje s neodstranitelnými zbytky organických látek, což může způsobit vznik více či méně příjemné chuti, a to podle druhu a koncentrace organických látek. Příchuť chloru je způsobena jeho méně rozpustnými deriváty a závisí na teplotě vody, je možné ji potlačit naplněním otevřené karafy vodou, kterou před vypitím necháme odstát cca 2 hodiny při pokojové teplotě.

 

Závěrem: Pitná voda je chlorována proto, aby byla zachována její zdravotní nezávadnost v celé rozvodné síti a tím byla zajištěna podmínka hygienické služby na její desinfekci.

 

5. PROČ NĚKDY TEČE REZAVÁ VODA

Občas se stává, že při otevření kohoutu vytéká zakalená voda. Tento jev má vždy nějakou příčinu, která vyplývá jednak z provozu vodovodního potrubí ve vazbě na jeho technický stav a nebo i působením vody (tzv. kyselé vody) na vnitřní stěny potrubí.

 

V prvním případě jde většinou o důsledek uzavírek vody po opravách poruch či jiných důvodech přerušení dodávek, kdy se potrubí po vyprázdnění opětovně naplní a s sebou strhává a unáší usazené železité inkrusty.

 

V takovém případě může provozovatel provést odkalení hlavních řadů, ale přípojky tímto způsobem odkalit nelze. Proto je vždy na odběrateli, aby nám v tomto pomohl a prostřednictvím kohoutku v domácnosti tuto vodu odpustil. Vždy se jedná o množství v litrech, maximálně v desítkách litrů.

Dlouho trvající zakalení má jinou příčinu a je tedy žádoucí stav nahlásit provozovateli vodovodu.

 

Druhou příčinou je trvalé působení kyselé (tzv. hladové) vody na vnitřní stěny potrubí. Takováto voda se upravuje odkyselením a záleží na tom, do jaké míry se podaří úpravu realizovat. Toto je vždy záležitost dodavatele vody.

 

V neposlední řadě, kdy v uplynulých letech značně poklesla spotřeba vody, je síť méně promývána a menší rychlost proudění působí na usazené inkrusty v potrubí, které se při nahodilém odběru (např. hasiči) uvolní do vody a rozvedou do sítě. Takovéto zakalení trvá delší dobu (i několik dnů) a zákazníky velmi obtěžuje. Takovéto stavy je nutno hlásit provozovateli vodovodu.

 

Musí být takováto zakalená voda vždy závadná?

Mírné zakalení nemusí být (a většinou ani není) důvodem k závadnosti.

Mikrobiologická kvalita záleží na přítomnosti volného chloru, který je do sítě dávkován nepřetržitě průběžně. Závada je tedy spíše senzorického charakteru, která obtěžuje hlavně při praní prádla.


Pro Bio-Life.cz: Vak.cz

Image


Hodnocení článku

Hodnotil 1 čtenář průměrem 5 bodů z pěti


Čtěte také:

Ekologické pojednání se slimáky 
EU-USA: Společně proti změnám klimatu 
Jaký je rozdíl v úspoře energie mezi indukční a sklokeramickou deskou? 
Novinka v české krajině - národní geoparky 
Vědci hledají plodiny odolné vůči klimatu 


Diskuze

Jméno: *
Email: *
WWW:
Nadpis:
Text: *
SPAM: * Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)


Položky označené * je nutno vyplnit.


AKCE

      FOOD LIFE

 Výživová poradna

2375Yjk.jpg

 

       ZDARMA!


+ přidat akcivíce akcí


Doporučujeme


  BIOMANA

2632ZTU.jpg

Zdravý obchod  (e-shop >)

 

SALVIAPARADISE

Salvia Paradise Shop - etnobotanika - byliny, kapsle, masti, extrakty, semena a živé rostliny.

Byliny, semena a rostliny